Виховна робота закладу організована на виконання Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.08.2010 № 926, Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» №344/2013 від 25.06.2013, з метою модернізації освітнього процесу у руслі впровадження нових державних стандартів, Концепції «Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.08.2020 № 960-р, державної національної програми «Освіта України XXI століття», національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  листа МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році,  «Про Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році», наказу МОН України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», наказу МОН України від 16.07.2015 № 768    «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», наказу від 03.03.2016 № 214«Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»  та  з метою забезпечення якісного рівня управлінської системи виховної роботи щодо виховання всебічно розвинутої особистості.

Виховна мета закладу: «Формування освітнього середовища для гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості дитини та розвитку професійної компетентності педагога в умовах Нової української школи»