в НВК «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер»

1. Цей Порядок визначає розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в БМК ЗНТУ відповідно до заяв, що надійшли. 1.1. Здобувані освіти, педагогічні працівники, батьки учасників освітнього процесу, працівники та співробітники школи, якщо їм стало відомо або вони стали свідками випадків вчинення булінгу, зобов’язані не зволікаючи звернутися з заявою за встановленою формою (додаток 1) до директора школи, а в разі його відсутності, до особи, яка виконує тимчасово його обов’язки.

1.2. Постраждала від булінгу особа або її батьки чи його  представник мають право звертатися особисто з заявою до директора школи або звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції (ювенальна превенція) та Служб у справах дітей з повідомленнями про випадки булінгу.

1.3. Відповідно до такої заяви директор видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

1.4. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор скликає комісію (додаток 2) і проводить засідання не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

1.5. До складу Комісії входять заступники директора, педпрацівники,  практичний психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та булера, інші зацікавлені особи.

1.6. У разі, якщо Комісія визнала, що це булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто дії носять систематичний характер, директор невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє до уповноважених підрозділів органів Національної поліції (ювенальна превенція) та Служб у справах дітей з повідомленнями про випадки булінгу.

1.7. За потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги.

1.8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що директор школи має повідомити постраждалого.

1.9. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі (додаток3), зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

1.10. Заява складається у довільній формі на ім’я директора або особи, яка його тимчасово заміняє. У заяві вказуються обставини, за яких вчинено було булінг (цькування), особи, які були присутні та прізвище булера.

1.11. Директор школи за будь-якого рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

2. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькуванню).

 2.1. Згідно з КУпАП булінг (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, або від 20 до 40 годин громадських робіт.

2.2. Якщо булінг (цькування) вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

2.3. Булінг (цькування), вчинений неповнолітньою особою, тягне накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.