Розклад занять гуртків на 2021-2022 навчальний рік


з/п
Керівник гуртка Класи Назва гуртка Місце і час проведення
1 Жаріна І.А. 6-А клас,

І-М, ІІ-І курси

«Євроклуб» (1 год.) Понеділок, 8 урок,  каб. № 29
2 Роговець О.І. ІІІ-І курс «Євроклуб» (1 год.) Четвер, 8 урок, каб. 29
3 Саміченко Л.М. 9-А клас «Літерату-ра рідного краю»

(1 год.)

Четвер, 8 урок, каб. 4
4 Коломиза Н.М. І-І, ІІІ-І  курси «Цікава матема-тика»

(1 год.)

Четвер, 8 урок, каб. 20
5 Денщиков Ю.В. IV-М курс «Українознавство»

(2 год.)

Четвер, п’ятниця, 8 урок, каб. 1
6 Осадча Р.В.  7-А клас «Матема-тичні смарагди»  (2 год.) Четвер, 7, 8 уроки, каб. 28
7 Діденко О.О. 7-А клас,

І-М курс

«Театраль-ні класи»

(1 год.)

Четвер, 8 урок, каб. 17
8 Щербаков С.Г. 10 класи «Джура» (2 год.) Вівторок, 8 урок, каб.21

П’ятниця, 8 урок, каб. 21

9 Щербаков С.Г. 7-А клас «Джура» (2 год.) Понеділок, 8 урок, каб. 21

П’ятниця, 7 урок, каб. 21

10 Щербаков С.Г. 5-А  клас «Джура» (2 год.) Вівторок, 7 урок, каб. 21

Середа, 7 урок, каб. 21

11 Хоменчук А.В. 9-11 класи Волейбол

(1 год.)

Середа, 8 урок, спортивна зала
12 Хоменчук А.В. 9-11 класи Баскетбол

(1 год.)

Четвер, 8 урок, спортивна зала

з/п

Керівник гуртка Класи Назва гуртка Місце і час проведення
13 Степчук Б.Ф. І-М курс «Основи християн-ської етики» (1 год.) Четвер, 8 урок, каб. 17
14 Коротич І.О. 5-7 класи «Лікуваль-на фізкуль-тура»

(1 год.)

Субота, 10.00 – 10.45, спортивна зала
15 Лузан Н.О. І-І курс Практикум з правопису української мови

(1 год.)

Понеділок, 8 урок, каб. № 6
16 Нюкіна Т.В. 8-А WEB – технології (1 год.) Понеділок, 8 урок, каб. 18
17 Савченко В.О. 6-10 класи «Теніс»

(3 год.)

Понеділок, 7,8 урок, четвер, 8 урок
18 Савченко В.О. 9-11 класи «Влучний стрілець»

(3 год.)

Вівторок, 7,8 урок

П’ятниця, 8 урок

19 Савченко В.О. 6-8 класи «Юний стрілець»

(3 год.)

Середа, 7,8 урок

Четвер, 7 урок

20 Самчук К.В. 5 класи «Німецька мова»

(1 год.)

П’ятниця, 7 урок, каб. 33
21 Карєва Л.В. 5-В клас «Happy  English»

(1 год.)

Понеділок, 7 урок, каб. 29
22 Царенко О.А. IV-Б  курс «Україно-знавство»

(1 год.)

Вівторок, 8 урок, каб. 1