З 2019-2020 н.р. заклад є учасником інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник».

НАКАЗ: Завантажити

Організаційне, науково-методичне, діагностичне та матеріально-технічне забезпечення здійснюється відповідно до Заявки та Програми проєкту за сприяння авторів ініціативи ТОВ «Видавничий дім «Освіта».

Метою реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Я – дослідник» є створення педагогічних умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій.

Відповідно до мети визначено та обґрунтовано наступні завдання реалізації проєкту:

  1. Визначити, описати та науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови впровадження дослідницького методу навчання в закладах загальної середньої освіти з використанням ІТ- та STEM-технологій.
  2. Розробити навчально-методичне забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.
  3. Підготувати вчителів до використання STEM та дослідницьких підходів, організації навчально-дослідницької діяльності учнів.
  4. Розробити навчально-методичні матеріали (навчальний план, навчальні програми, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо) та здійснити їх апробацію.
  5. Забезпечити консультативну підтримку та супровідний моніторинг реалізації Проєкту.
  6. Розробити педагогічну модель організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням ІТ- та STEM-технологій.
  7. Розробити електронний ресурс для інформаційного забезпечення Проєкту.
  8. Інформувати педагогічну громадськість про результати реалізації Проєкту.

В рамках проєкту для початкової школи розроблено інноваційний проєкт «Я – дослідник 2.0: початкова школа», який реалізується у 2020-2024 роках. Перший напрям – це навчальний предмет «Я досліджую світ», який можна запровадити 2020-2021 року в 1 та 2 класах. Другий напрям–«Сінгапурська математика», яка 2020-2021 року може впроваджуватися тільки в 1 класі.

Інноваційний проєкт «Я – дослідник 2.0» спрямовано на формування: математичної, природничо-наукової компетентності; громадянської свідомості; здоров’язберігаючої життєвої позиції. Завдяки реалізації Проєкту в учнів початкових класів розвиваються м’які навички, такі як: комунікація, колаборація, креативність та критичне мислення. Дана методика розроблена таким чином, що її легко можуть зрозуміти як батьки вдома, так і вчителі. Зазначимо, що навчально-методичний контент складається з друкованих та електронних  матеріалів (посібники, робочі зошити, дидактичні картки, аудіо та відео матеріали, STEM-проєкти практичного спрямування, завдання навчального та експериментально-дослідницького характеру тощо), це дає можливість працювати в умовах дистанційного навчання. Дані розробки пройшли апробацію в опорних закладах освіти, отримали позитивний висновок комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України та схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІМЗО від 23.08.2019 № 22.1/12-Г-896, від 08.01.2020 №22.1/12-Г-43, від 08.01.2020 №22.1/12-Г-44, від 08.01.2020 №22.1/12-Г-45, від 24.07.2020 № 22.1/12-Г-672)