Розклад 2019-2020 н.р.

ПОНЕДІЛОК           

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Фізкуль-тура Історія

1

Основи

здоровя

3

Матема-тика 28 Приро-дозн.

3

Економіка (к)

33

 
5-Б

 

 

Англійська мова 4,23 Англійська мова 4,23 Зарубіжна

література

17

Матема-тика 5 Укр. літ. 19 Музичне мистецтво

29

Україн-ська мова 19
5-В

 

Україн-ська мова 21 Інформа-тика 14 Фізкуль-тура Історія

1

Трудове навчання 35 Трудове навчання 35
6-А

 

Фізкуль-тура Біологія 3 Матема-тика 28 Українська літе-ратура 19 Англій-ська мова 31, 24 Україн-ська мова 19 Основи

здоров. 34

Укр мова 19

6-Б

 

Матема-тика 20 Фізкуль-тура Біологія

34

Україн-ська мова 6 Українська мова 6 Англій-ська мова 31, 23  
7-А

 

Україн-ська літера-тура 19 Фізика 15 Фізкуль-тура Трудове навчання 35

Англ.м 11

Труд навч

7

Англ.м

 11

Географія 16 Основи

здоров.

34

7-Б

 

Біологія 3 Геометрія 5 Геометрія 5 Українська літе-ратура 33 Українська літе-ратура 33 Англій-ська мова 27, 4 Україн-ська мова 20  
7-В

 

Україн-ська мова 33 Історія України

2

Інформа-тика 14 Англій-ська мова 4 Геомет-рія 32 Трудове навчання 7 Музичне мист

29

 
І-Б

 

Зарубіжна література 17 Фізкуль-тура Україн-ська мова 6 Алгебра 15 Фізика

15

Англ.м  11

Інформ 14

Енерго-збереж. (к) 33
І-Ф

 

Всесв. іст

2

Англійська мова 27, 29 Англійська мова 27, 29 Фізкультура Біологія 34 Біологія 34 Геогра-фія 16  
ІІ-М

 

Історія Укр

1

Геометрія 32 Геометрія 32 Мисте-цтво 17 Фізкультура Укр літ

6

Хімія 30 Осн.

здоров. 34

ІІ-Ф

 

Інформатика 14 Українська мова 21 Україн-ська мова 21 Фізкультура Всесвіт-ня історія 1 Геометрія 32 Трудове навчан-ня 7,35  
ІІ-Б

 

Біологія 34 Біологія 34 Геометрія 20 Геомет-рія 20 Фізкультура  Історія  України 1 Трудове навчан-ня 7,35  
 

ІІІ-С

Математи-ка 5 Українська література 19 Україн-ська літе-ратура 19 Англ (хл.) 29

ЗВ (д) 3

Всесвіт-ня історія 2 Фізика 15 Фізика 15 Фізкульту-ра
ІІІ-М

 

 

Алгебра

12

Алгебра

12

Фізика 15 Україн-ська мова 12 Зарубіж- на літера-тура 17 Фізкультура Всесвіт-ня історія 1  
11

 

Україн-ська мова 6 Українська мова 6 Всесвітня історія 1 Всесв іст 30 Інфор-матика 14 ЗВ

 21,3

Укра.мова (к) 6  
IV Алгебра

28

Алгебра

28

Всесвітня історія 30 Інфор-матика 14 ЗВ

 21, 16

Мистецтво 17 Фізкультура  
IV

 

 

 

Хімія 30 Хімія 30 Алгебра  12 Захист Вітчизни 21, 34 Англій-ська

29

Україн-ська літе-ратура 12 Інфор-матика 14  

 

ВІВТОРОК

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Україн-ська мова 12 Матема-тика

28

Україн-ська літ

 12

Зарубіжна література 17 Англійська мова 4,23 Музичне мистецтво 29  
5-Б

 

 

Фізкуль-тура Німецька мова

21, 4

Матема-тика 5 Англій-ська мова 4,23 Трудове навчан-ня 35,7 Трудове навчання 35,7  
5-В

 

Зарубіжна література 33 Основи

здоровя 12

 

Образо-творче мистецтво Математи-ка 20 Англій-ська мова 21 Україно-знавство

1

6-А

 

Матема-тика 28 Україн-ська мова 19 Трудове навчання 35,7 Трудове навчання 35,7 Зарубіж-на літеа17 Географія 16 Основи

здоровя

34

6-Б

 

Нім мова

24, 4

Зарубіжна літ 33 Біологія 34 Історія 1 Матема-тика 20 Англі.м

31, 21

Англ м

31, 21

7-А

 

Україн-ська мова 19 Фізкуль-тура Історія України 2 Хімія 30

Основи

зд 34

Зарубіж-на літ 33 Зарубіжна література 33 Англ

мова (д) 11

7-Б

 

Алгебра 5 Алгебра 5 Фізкуль-тура Зарубіжна література 33 Зарубіж-на літ

 30

Німецька мова

24 , 34

Нім мова

24, 34/32

 
7-В

 

Алгебра 32 Алгебра 32 Фізкуль-тура Україн-ська мова 19 Україн-ська літ 19 Англій-ська мова

4

Образ мист

 29

 
І-Б

 

Хімія 3 Біологія 3 Біологія 3 Алгебра

3

Україн-ська літ

6

Англ мова

23

Інформ 14

Мисте-цтво 17
І-Ф

 

Алгебра 20 Алгебра 20 Англійська мова

27, 23

Інформа-тика 14

Німе 24

Інф 14

Нім мова 24

Фізика 15 Фізика 15  
ІІ-М

 

Інформ 14

Англ мова (1 гр.) 31

Інформ 14

Англ (2 гр.) 31

Україн-ська мова 6 Україн-ська мова 6 Фізкуль-тура Алгебра  32 Трудове навчан-ня 35,7  
ІІ-Ф

 

Географія 16 Англійська мова

24

Зарубіжна література 33 Фізкуль-тура Історія України 1 Українсь-ка мова (к) 30 Історія України 1  
ІІ-Б

 

Фізика 15 Фізика 15 Алгебра 20 Англій-ська мова 11 Фізкультура Україн-ська мова 12 Іст Укр 1

Геогр 16

 
 

ІІІ-С

Хімія 30 Хімія 30

Географія 16

Географія 16 Англ мова (д) 2

ЗВ (х) 21

Історія України 2 Історія України 2 Мисте-цтво 28  
ІІІ-М

 

 

Геометрія

6

Геометрія

6

Захист Вітчизни  21, 1 Географія 16

Хімія 30

Фізика 15 Мисте-цтво 17 Інфор-матика 14  
11

 

Історія України 1 Історія України 1 Матема-тика 32 Матема-тика 32 Англ м 11 Фізкуль-тура Фін грам 33  
IV Укр літ

17

Хімія 16/30 Хімія 30 Фізика 15 Геогра-фія 16 Фізкультура Астрономія 18  
IV

 

Біологія 34 Англійська мова 34 Фізика 15 Україн-ська мова 12 Україн-ська мова 12 Астроно-мія 18 Фізкультура  

 

 

СЕРЕДА

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Англій-ська мова 23,4 Фізкуль-тура Природо-знавство 3 Математика 28 Україн-ська мова 12 Україн-ська мова 12  
5-Б

 

 

Інформатика 14,18 Природо-знавство 3 Україн-ська мова 19 Україн-ська мова 19 Історія 17 Образотворче мисте-цтво 29  
5-В

 

Природо-знавство 3 Фізкуль-тура Англійська мова 12 Математика 20 Укр мова 21 Укр літ 21
6-А

 

Англімова

31, 24

Інформа-тика 14,18 Історія  1 Фізкуль-тура Математика 28 Економіка (курс) 33 Обр мист 29
6-Б

 

Образотворче мисте-цтво 29 Географія 16 Матема-тика 20 Англійська мова

31, 29

Фізкуль-тура Україн-ська мова 6 Україн-ська мова 6
7-А

 

Україн-ська мова 19 Українська мова 19 Алгебра 5 Алгебра 5 Біологія 3 Біологія 3 Англ.м

(хл.)

11

7-Б

 

Українська мова 21 Українська мова 21 Англійська мова

4, 24

Англій-ська мова

4, 24

Історія  України 1 Фізкуль-тура Хімія 30  
7-В

 

Всесвітня історія 2 Англімова

4

Алгебра 32 Алгебра 32 Осн зд

34

Географія 16 Хімія 30  
І-Б

 

Фізкуль-тура Історія України  2 Географія 16 Зарубіжна літ 17 Укра мова 6 Інформатика 14 Фізика 15
І-Ф

 

Геометрія 20 Геометрія 20 Фізкуль-тура Хімія 30 Англійська мова

29, 24

Англійська мова

        23, 24

Україн-ська літ 12  
ІІ-М

 

Алгебра 32 Алгебра 32 Англійська мова 31

Інформ- 14

Фізика 15 Фізика 15 Правознавство 1 Геогра-фія 16 Географія 16
ІІ-Ф

 

Біологія 6 Біологія 6 Фізика 15 Україн-ська мова 21 Алгебра 32 Алгебра 32 Україн-ська літ 21 Мисте-цтво 33
ІІ-Б

 

Біологія 34 Біологія 34 Хімія 30 Україн-ська мова 12 Геогра-фія 16 Зарубіжна література 17 Зарубіж-на літ 17 Інфор-матика 14
 

ІІІ-С

Матема-тика 5 Матема-тика 5 Громадян-ська освіта 2 Громадян-ська освіта 2 Україн-ська мова 19

 

Україн-ська мова 19

 

Інформ 14

МСП 3

Основи сімї 2

 
ІІІ-М

 

 

Історія України1 Історія України1 Алгебра

6

Алгебра 6 Англій-ська м 11 Фізика 15 Фізкультура Мисте-цтво 17
11

 

 

Фізика 15 Фізика 15 Зарубіжна літ 17 Біологія 3 Хімія 30 Хімія 30 Інфор-матика 14  
IV Геометрія 28 Геометрія 28 Історія України 28 Англій-ська мова 11

 

Біологія 33 Біологія 34 Зарубіж-на література 23 Англійська мова (к) 11
IV

 

 

 

Хімія 30 Хімія 30 Біологія 34 Біологія 34 Геомет-рія 5 Геометрія 5 Історія України 1 Мисте-цтво 17

ЧЕТВЕР

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Трудове навчання 35,7 Трудове навчання 35,7 Українська література 12 Матема-тика

28

Зарубіж-на літ

17

Українознавство (к)

1

 
5-Б

 

 

Фізкуль-тура Українська мова 19 Українська література 19 Матема-тика 5 Зарубіж-на літ 23 Основи здоровя

34

 
5-В

 

Природо-знавство 3 Матема-тика 20 Зарубіжна література 33 Музичне мистецтво 29    
6-А

 

Історія 1 Фізкуль-тура Географія 16 Україн-ська мова 19 Матема-тика 28 Україн-ська літ 19  
6-Б

 

Українська література 6 Українська література 6 Трудове навчання 35,7 Трудове навчання 35,7 Англійська мова

24, 31

Зарубіжна література

33

Основи здоровя

34

7-А

 

Українська література 19 Хімія 30 Фізкуль-тура Всесвітня історія 2 Обр мист 29 Географія 16 Музичне мисте-цтво 29
7-Б

 

Географія 16 Географія 16 Мистецтво 17 Основи здоровя

34

Трудове навчання 35,7 Хімія 30 Всесвіт-ня історія 1  
7-В

 

Зарубіжна література

17

Зарубіжна література

17

Фізкуль-тура Географія 16 Хімія 30 Геометрія  32 Україн-ська літ 20  
І-Б

 

Хімія 30 Історія  України 2

Основи зд

34

Біологія 3 Біологія 3 Геогра-фія 16 Україн-ська література 6 Трудове навчан-ня 35,7 Основи здо-ровя

34

І-Ф

 

Мистецтво

33

Основи зд

34

Історія

України 2

Історія України 2 Зарубіжна література

33

Зарубіж-на літ

33

Трудове навчання 35,7 Геогра-фія 16 Основи здо-ровя

34

ІІ-М

 

Біологія 34 Геометрія 32 Українська література 6 Англ мова 31

Інформ 14

Фізкуль-тура Зарубіжна література

17

Зарубіж-на літ

17

ІІ-Ф

 

Інформатика 14 Зарубіжна літ 33 Основи зд

34

Хімія 30 Геомет-рія 32 Фізика 15 Фізика 15 Геогра-фія 16
ІІ-Б

 

Українська літ 12 Основи зд

3

Геометрія 20 Мистецтво

17

Фізкуль-тура Інформатика 14 Хімія 30

 

 
 

ІІІ-С

Історія України Англ м (х) 24

Інформ (д) 14

Англ мова (д) 24

Інформ (х) 14

Фізкуль-тура Фізика 15 Основи критич-ного мислення

23

Основи сімї 23

Основи кр мисл

23

 
ІІІ-М

 

 

Алгебра 5 Алгебра 5 Хімія 30 Україн-ська мова 12 Українська мова 12 Фізкуль-тура Україн-ська літ 12  
11

 

 

Мистецтво 29 Всесвітня історія 1 Матема-тика 32 Україн-ська літ 6 Україн-ська літ 6 ЗВ 21,3

Мист  29

Фізкуль-тура  
IV Україн-ська мова 28 Українська мова 28 Фізика 15 Фізика 15 Інформ

14

ЗВ  21,34

Геометрія 28 Геомет-рія 28  
IV

 

 

 

Фізика 15 Фізика 15 Мистецтво 4

Історія Укр

1

Мистецтво

4

ЗВ 21,34

Інформ 14

Україн-ська літ

 12

Фізкуль-тура  

 

 

П’ЯТНИЦЯ

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Українська мова 12 Фізкуль-тура Образо-творче мист 29 Англій-ська мова

4, 23

Інформа-тика 14,18    
5-Б

 

 

Фізкуль-тура Природознавство 3 Матема-тика 5 Німецька мова 21, 29 Англ м

4, 23

Англ мова

4, 23

 
5-В

 

Англій-ська мова

17

Матема-тика 20 Фізкуль-тура Україн-ська літ 33 Укр мова 20 Укр

мова 21

6-А

 

Матема-тика 28 Матема-тика 28 Природознавство 3 Зарубіжна література

17

Англ мова

31, 24

Музичне мистецтво 29  
6-Б

 

Матема-тика 20 Фізкуль-тура Німецька мова 33, 6 Інформа-тика 14,18 Історія 33 Географія 16 Музичне мист. 29
7-А

 

Українська мова 19 Українська мова 19 Фізика 15 Геометрія 5 Геомет-рія 5 Англ (д) 11

Інформ (х) 18

Англ мова (х) 11

Інформ. (д) 14

7-Б

 

Англ мова

4, 24

Англ мова

4, 24

Інформа-тика 14,18 Фізкуль-тура Фізика 15 Фізика 15 Біологія 3  
7-В

 

Фізика 16 Фізика 15 Укр мова 19

Геометр  32

Фізкуль-тура Біологія 34 Біологія 34    
І-Б

 

Англ.м 23

Інформ 14

Всесвітня історія 2 Фізкуль-тура Геометрія 6 Геомет-рія  6 Енерго-збереж. 33  
І-Ф

 

Інформ.

(2гр.) 18

Нім мова 5

Інформ. (2гр.) 18

Нім мова 5

Українська мова 12 Україн-ська мова 12 Фізкуль-тура Україн-ська літ 12 Хімія 30
ІІ-М

 

Біологія 34 Алгебра 32 Фізика 16 Геометрія 32 Хімія 30 Всесвітня історія 1 Історія України 1
ІІ-Ф

 

Україн-ська мова 6 Українська мова 6 Англійська мова 24

 

Правознавство 1 Фізкуль-тура Хімія 30 Укр мова (к) 17  
ІІ-Б

 

Фізика 15 Англійська мова 11

 

Хімія 30 Хімія 30 Україн-ська літ 12 Правознавство

2

Всесвіт-ня історія 2  
 

ІІІ-С

Зарубіжна література 33 Інформ (д)14

ЗВ 21

Мистецтво 17

Всесвітня історія 2 Всесвітня історія 2 Біологія 3 Біологія 3 Фізкуль-тура  
ІІІ-М

 

 

Громадян-ська освіта 1 Історія України 1

ЗВ 21, 34

Геометрія 17 Англій-ська мова 11 Геогра-фія 16 Інформа-тика 14 Біологія 34 Біологія 34
11

 

 

Біологія 3 Географія 16 Історія України 1 Фізика 15 Англій-ська мова 11 Фізкуль-тура Астрономія 15  
IV Українська література 29 Мистецтво 17

Іст Укр 1

Англійська мова 11 Алгебра 28 Алгебра 28 Геометрія 28 Фізкуль-тура  
IV

 

 

Хімія 30 Хімія 30 Біологія 34 Біологія 34 Всесв. історія 1 Фізкуль-тура Геогра-фія 16  

 

Розклад уроків учнів 1-4-х класів у І-семестрі 2019-2020 навчального року

Клас Понеділок Вівторок
1-А 1. Українська мова

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Математика

5. Всесвіт

1. Українська мова

2. Українська мова

3. Математика

4. Мистецтво слова /Театральне мистецтво

5. Фізкультура

1-Б 1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Я досліджую світ

4. Фізкультура

1. Я досліджую світ

2. Українська мова (читання)

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Мистецтво

1-В 1. Всесвіт

2. Українська мова

3. Українська мова

4. Математика

5. Фізкультура

1. Українська мова

2. Українська мова

3. Фізкультура

4. Математика

5. Музичне мистецтво

2-А 1. Українська мова

2. Англійська мова / Інформатика

3. Українська мова

4. Математика

5. Всесвіт

1. Українська мова

2. Українська мова

3. Математика

4. Фізкультура

5. Hand-made

2-Б 1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Українська мова

4. Українська мова

5. Я досліджую світ

1. Я досліджую світ

2. Фізкультура

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Риторика

3-А 1. Англійська мова / Інформатика

2. Фізкультура

3. Математика

4. Інформатика / Англійська мова

5. Логіка

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Математика

4. Природознавство

5. Музичне мистецтво

3-Б 1. Літературне читання  Українська мова

2. Математика

3. Інформатика

4. Англійська мова

5. Логіка

1. Математика

2. Англійська мова

3. Українська мова

4. Літературне читання

5. Природознавство

4-А 1. Українська мова

2. Математика

3. Фізкультура

4. Англійська мова

5. Природознавство

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Математика

4. Інформатика /  Англійська  мова

5. Англійська мова / Інформатика

6. Фізкультура

4-Б 1. Фізкультура

2. Математика

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Логіка

1. Фізкультура

2. Українська мова

3. Математика

4. Природознавство

5. Літературне читання

6. Риторика

Клас Середа Четвер
1-А 1. Українська мова

2. Українська мова

3. Математика

4. Фізкультура

5. Всесвіт

1. Математика

2. Українська мова

3. Музичне мистецтво

4. Образотворче мистецтво / Handmade

1-Б 1. Я досліджую світ

2. Англійська мова

3. Я досліджую світ

4.Українська мова

5. Фізкультура

1. Математика

2. Я досліджую світ

3. Мистецтво

4. Риторика

1-В 1. Українська мова

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Математика

5. Всесвіт

1. Українська мова

2. Математика

3. Фізкультура

4. Мистецтво слова/ Театральне мистецтво

2-А 1. Українська мова

2. Українська мова

3. Математика

4. Всесвіт

5. Інформатика  / Англійська мова

1. Фізкультура

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Математика

5. Музичне мистецтво

2-Б 1. Я досліджую світ

2. Українська мова

3. Я досліджую світ

4. Англійська мова

5. Математика

1. Я досліджую світ

2. Англійська мова

3. Фізкультура

4. Мистецтво

5. Мистецтво

3-А 1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Фізкультура

4. Математика

5. Образотворче мистецтво

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Основи здоров’я

4. Трудове навчання

5. Риторика

3-Б 1. Українська мова

2. Музичне мистецтво

3. Математика

4. Літературне читання

5. Основи здоров’я

6. Фізкультура

1. Математика

2. Фізкультура

3. Літературне читання

4. Англійська мова

5. Трудове навчання

4-А 1. Літературне читання

2. Математика

3. Музичне мистецтво

4. Природознавство

5. Англійська мова

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Трудове навчання

4. Образотворче мистецтво

5. Фізкультура

4-Б 1. Фізкультура

2. Математика

3. Літературне читання

4. Англійська мова  Інформатика

5. Інформатика  Англійська мова

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Природознавство

4. Трудове навчання

5. Образотворче мистецтво

 

 

 

Клас Пятниця
1-А 1. Математика

2. Всесвіт

3. Англійська мова

4. Фізкультура

1-Б 1. Я досліджую світ

2. Українська мова

3. Українська мова

4. Математика

5. Фізкультура

1-В 1. Математика

2. Англійська мова

3. Всесвіт

4. Образотворче мистецтво  / Handmade

2-А 1. Математика

2. Всесвіт

3. Фізкультура

4. Образотворче мистецтво

5. Індивідуальні заняття

2-Б 1. Я досліджую світ

2. Фізкультура

3. Математика

4. Українська мова

5. Я досліджую світ

3-А 1. Літературне читання

2. Математика

3. Природознавство

4. Англійська мова

5. Я у світі

6. Фізкультура

3-Б 1. Фізкультура

2. Українська мова

3. Природознавство

4. Я у світі

5. Образотворче мистецтво

4-А 1. Українська мова / Літературне  читання

2. Англійська мова

3. Математика

4. Я у світі

5. Основи здоров’я

4-Б 1. Я у світі

2. Математика

3. Літературне читання

4. Основи здоров’я

5. Музичне мистецтво


Розклад 2018-2019 н.р.

Понеділок

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Україн-ська література 19

 

 

Зарубіжна література 17 Матема-тика

28

Історія України 1 Інформатика

14, 18

Україн-ська мова 19 Україн-ська мова 19
5-Б Інформатика

14, 18

Матема-тика

20

Англійсь-ка мова

31, 33

Англійська мова

31, 33

Українська літера

тура 6

Зарубіжна літера-тура 33
6-А Фізкуль-тура

 

 

Україн-ська мова 19

 

 

Україн-ська мова 19

 

 

Матема-тика

5

Геогра-фія 16 Англійсь-ка мова

24

Зарубіжна літера-тура 33
6-Б Матема-тика

5

Фізкуль-тура

 

 

Англійсь-ка мова

24, 4

Англійська мова

24, 4

Україн-ська мова 21

 

 

Україн-ська мова 21

 

 

Геогра-фія 16
6-В Зарубіжна література 17 Україн-ська мова 2

 

 

Україн-ська мова 2

 

 

Матема-тика

32

Образо-творче мистец-тво 29 Англійсь-ка мова

4

Інфор-матика

14

7-А Алгебра

32

Україн-ська мова 6

Хімія 30

Україн-ська мова 6 Англійська мова

23, 11

Трудове навчан-

ня 35,7

Україн-ська літе-ратура 6 Україно-знавство 2  
7-Б Алгебра 20

 

 

Фізика 15 Хімія 30 Фізкуль-тура

 

 

Україн-ська літера-тура 12 Всесвітня історія 2 Трудове навчан-ня 7  
І-М Фізика 15

 

 

Алгебра 32 Алгебра 32 Україн-ська літера-тура 6 Хімія 30 Трудове навчання 35, 7 Мистецтво 17  
І-Б Біологія 34 Біологія 34 Фізика 15 Фізкуль-тура

 

 

Зарубіж-на літе-ратура 17 Зарубіж-на літе-ратура 17 Англій-ська мова  11
І-Ф Україн-ська мова 21 Україн-ська мова 21 Географія 16 Фізика 15 Фізкуль-тура

 

 

Біологія 3 Україн-ська літер.  32 Енергозб. (к) 16
ІІ-М Україн-ська літера-тура 12 Інформатика 14,18 Алгебра 20 Алгебра 12 Право-знавство 1 Фізкуль-тура

 

 

Біологія 34  

 

9 Біологія 3 Біологія 3 Мистецтво 17 Україн-ська література 19 Україн-ська література 19 Фізкуль-тура

 

Фізика 15 Трудове навч (дівч.) 35
 

10

 

Україн-ська література 6 Історія України 1 Історія України 1 Геогра-фія 16

Захист Вітчизни

30, 21

Алгебра

32

Фізика 15 Україн-ська мова (к) 6  
ІІІ-М

 

 

Україн-ська мова 24 Англій-ська мова 11, 33 Фізкуль-тура Алгебра 28 Алгебра 28 Історія України 1 Грома-дянська освіта 1  
ІІІ-Б

 

 

Географія 16 Україн-ська мова 12 Україн-ська мова 12

 

Інформатика 18 Фізкуль-тура

 

Біологія 34 Захист Вітчиз-ни

3, 21

 
11

 

Історія України 1 Алгебра 5

Геометрія 5

Алгебра 5

Геометрія 5

Зарубіж-на література17 Англій-ська мова

23, 5

Англій-ська мова

23, 5

Фізкультура  
IV-М Алгебра 28 Алгебра 28 Біологія

34

Екологія 34 Англій-ська мова  11 Англій-ська мова

11

Алгебра (1 гр.) 28  

Вівторок

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Фізкуль-тура

 

Матема-тика

28

Матема-тика

28

 

Англійська мова

31, 24

Музичне мистец-тво 29 Природо-знавство 3
5-Б Природо-знавство 3 Фізкуль-тура

 

Німецька мова

15, 21

 

Матема-тика

20

Україн-ська мова 6 Україн-ська мова 6
6-А Україн-ська мова 19 Трудове навчання 35, 7 Трудове навчання 35, 7 Матема-тика

5

 

Історія 2 Образо-творче мистец. 29 Інформатика

14

6-Б Образо-творче мистец. 29 Біологія 3 Англій-ська мова

4, 24

Зарубіж-на літе-ратура17

 

Німець-ка мова

24, 21

Матема-тика

5

 
6-В Україн-ська літе-ратура 12 Трудове навчання 35, 7 Трудове навчання 35, 7

 

Історія 2 Матема-тика

32

Фізкуль-тура

 

7-А Геометрія 20

 

Геометрія 16

 

Історія

України 2

Геогра-фія 16 Геогра-фія 16 Фізкуль-тура

 

Зарубіжна літе-рат. 17

 

 
7-Б Англій-ська мова

24

Україн-ська мова 12 Зарубіжна літе-ратура 33 Німець-ка мова

21

Алгебра 20

 

Геогра-фія 16 Геогра-фія 16  
І-М Геометрія 32 Геометрія 32 Географія 16 Україн-ська мова 6 Фізкуль-тура

 

Англій-ська мова 31

Інформа-тика 14

 

Всесвітня історія 1  
І-Б Всесвітня історія 1 Мистецтво 17 Алгебра 20 Інформатика 14 Україн-ська мова 12 Україн-ська мова 12 Історія України 2
І-Ф Хімія 33 Хімія 33 Історія України 1 Геомет-рія 32 Зарубіж

на літера

тура 33

Трудове навчання 35, 7

 

Мистецтво 33
ІІ-М Хімія 30 Хімія 30 Алгебра 32

Біологія 34

Алгебра 28

Біологія 34

Всесвіт-ня істо-рія 1

 

Фізика 15 Фізика 15  

 

9 Історія України 2 Історія України 2 Україн-ська мова (к) 19 Зарубіж

на літера

тура 33

 

Геомет-рія 5 Німецька мова 24 Німецька мова 24
 

10

Географія 16 Україн-ська мова 6 Україн-ська мова 6

 

 

Біологія 3 Біологія 3 Всесвітня історія 1 Фізкультура  
ІІІ-М

 

 

Геометрія 28 Україн-ська мова 19 Фізкультура Фізика 15 Фізика 15 Англій-ська мова

11, 23

Біологія 34 Мистецтво 17
ІІІ-Б

 

 

Фізика 15 Фізика 15 Хімія 30 Хімія 30 Англій-ська мова 23 Мисте-цтво 17 Фізкультура  
11

 

Геометрія 5

Алгебра 5

Геометрія 5

Алгебра 5

Художня культура 17

Зарубіжна літерату-ра (2 гр.)17

Алгебра

 (1 гр.) 5

Англій-ська мова

23, 4

Техно-логії 35,7

 

Економі-ка 33    
Німецька мова 21 Німецька мова 21
IV Зарубіж

на літера

тура 17

Історія України 1 Україн-ська мова 12 Фізкультура Алгебра 28

Алгебра (1 гр.) 28

Біологія

(2 гр.) 34

Алгебра (1 гр.)28 Англій-ська мова (к)

11

 
Біологія (2 гр.)34

Середа

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Фізкультура Україн-ська літе-ратура 19 Матема-тика

28

 

Матема-тика

28

 

Англій-ська мова

31, 29

Основи здоровя 3
5-Б Зарубіжна літера-тура 33

 

Фізкуль-тура Англій-ська мова

31, 29

Англій-ська мова

31, 29

Матема-тика

20

 

Музичне мистецтво 29 Україн-ська мова 6
6-А Матема-тика

5

 

Зарубіжна літера-тура 33

 

Фізкуль-тура Англій-ська мова 24 Україн-ська мова 19 Україн-ська мова 19  
6-Б Україн-ська мова 21 Матема-тика

5

 

Англій-ська мова

24, 14

Англій-ська мова

4, 14

Фізкультура Україн-ська літе-ратура 33 Історія

       1

6-В Біологія 3 Історія

         2

Матема-тика

32

 

Матема-тика

32

 

Фізкуль-тура Англій-ська мова

4

Зарубіжна літера-тура 17

 

7-А Алгебра

17

 

Алгебра

17

 

Всесвітня історія 2 Англій-ська мова

23, 11

Зарубіж-на літера-тура 17

 

Україн-ська мова 6 Фізика 15  
7-Б Геометрія 20 Геометрія 20 Україн-ська література12 Фізкуль-тура

 

Англій-ська мова

24

Англій-ська мова

24

Мисте-цтво 29  
І-М Біологія

34

 

Біологія

34

 

Хімія 30 Україн-ська мова 6 Фізика 15 Англій-ська мова

31

Інформатика 18

Англ.

мова

31

Інфор-матика 18

Основи здоровя21
І-Б Хімія 30 Хімія 30 Геометрія

20

 

Геометр.

20

 

Геогра-фія 16 Англій-ська мова

11

 

Англій-ська мова (к)

11

 

І-Ф Англій-ська мова

24,16

 

Всесвітня історія 1 Україн-ська мова 21 Україн-ська література   33 Біологія 3 Фізкуль-тура Україн-ська мова (к)

33

ІІ-М Історія України 1 Англій-ська мова

11, 29

 

 

 

Геометрія 5 Геомет-рія 5 Основи здоровя

21

Мисте-цтво 21 Алгебра (1 гр.) 32

 

 

 

9 Фізика 15 Фізика 15 Україн-ська мова 19 Україн-ська мова 19 Хімія 30 Інформатика 14 Англій-ська мова  23  
 

10

Англій-ська мова

31

 

Інформа-тика

14

Фізика 15 Фізика 15 Україн-ська література 6 Громадянська освіта 1 Фізкультура Мисте-цтво 17
ІІІ-М

 

 

Алгебра 28 Алгебра 28 Всесвітня історія 1 Грома-дянська освіта 17 Інформа-тика

14,18

Географія 16 Геогра-фія 16

Захист Вітчиз-ни 21, 34

 
ІІІ-Б

 

 

Україн-ська література 12 Україн-ська література 12 Громадян-ська освіта 17 Історія України 1 Геомет-рія 32 Зарубіжна літерату-ра 17 Захист Вітчиз-ни 21, 34

Геогра-фія 16

 
11

 

Інформа-тика 14,18 Україн-ська література 21 Біологія 3 Екологія 3 Алгебра 5 Алгебра  5 Алгебра (1 гр.) 5

 

 
Англій-ська мова 23

 

Англій-ська мова

23

 

IV Англій-ська мова 11 Інформа-тика 18 Технології 18 Захист Вітчизни 21, 34 Україн-ська мова 12 Україн-ська мова 12 Геомет-рія

(1 гр.)28

Геомет-рія 28

 

Четвер

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Образо-творче мистецтво 29 Зарубіжна літера-тура 17

 

Трудове навчання 35,7 Трудове навчан-ня 35,7 Англій-ська мова

31, 24

Україн-ська літера-тура 19
5-Б Україн-ська мова 6 Україн-ська літе-ратура 6 Англій-ська мова 31, 23 Історія України 1 Трудове навчан-ня 35,7 Трудове навчання 35,7
6-А Матема-тика

5

 

Англій-ська мова 24 Біологія 3 Геогра-фія 16 Україн-ська літера-тура 19 Музичне мистецтво 29 Шкіль-на риторика 19
6-Б Трудове навчання 35,7 Трудове навчання 35,7 Основи здоровя

5

Матема-тика

5

 

Зарубіж-на літера-тура 17

 

Біологія 3 Музичне мисте-цтво 29
6-В Матема-тика

32

 

Матема-тика

32

 

Географія 16 Біологія 3 Музичне мисте-цтво 29 Україн-ська мова 23 Україн-ська мова 23
7-А Біологія 3 Біологія 3 Геометрія 20 Україн-ська літера-тура 6 Фізика 15

 

Інформа-тика 18,14 Фізкультура  
7-Б Фізкультура Біологія 34 Біологія 34 Фізика 15 Історія України 2 Зарубіжна літерату-ра 33 Основи здоровя

6

 
І-М Зарубіжна літерату-ра 17 Зарубіжна літерату-ра 29 Україн-ська літера-тура 6 Фізкуль-тура Алгебра 32 Алгебра 32 Англій-ська мова (к) 31  
І-Б Фізкуль-тура Україн-ська література

12

Основи здоровя

21

Біологія 34 Біологія 34 Всесвітня історія 1 Трудове навчання 35
І-Ф Інформатика 14,18 Інформатика 14,18 Геометрія 32 Основи здоровя 33 Фізкуль-тура Англій-ська мова 24,15 Фізика 15 Енергозбер. 16
ІІ-М Зарубіжна літерату-ра 33 Фізика 15

 

Фізкуль-тура Україн-ська літера-тура 12 Інформатика

14, 18

 

Англій-ська мова 11, 12 Геогра-фія 16 Трудове навчання 35,7
9 Основи здоровя

21

Геометрія 5 Фізкуль-тура Англій-ська мова  23 Геогра-фія 16 Право-знавство 2 Хімія 30 Трудове навч. (хл.) 7
 

10

Всесвітня історія 2 Всесвітня історія 2 Зарубіжна літерату-ра 17 Геомет-рія 32 Історія України 1 Мисте-цтво 17 Основи критичного мислення 24

 

Основи критичного мислен-ня 24

 

ІІІ-М

 

 

Фізика 15 Історія України 1

Хімія  33

Хімія 30 Геомет-рія 28 Геомет-рія 28 Фізкуль-тура Інфор-матика 14,18

Мисте-цтво 17

 

 
ІІІ-Б

 

 

Хімія 30 Хімія 30 Фізика 15 Фізкуль-тура Англій-ська мова  23 Біологія 34 Біологія 34 Інфор-мати-ка 18
11

 

Україн-ська мова 20 Фізкуль-тура Всесвітня історія 1 Захист Вітчизни 21, 4 Алгебра 5

Геомет-рія  5

Хімія 30    
IV Всесвітня історія 1 Економіка 21 Україн-ська літера-тура 12 Хімія 30 Фізкуль-тура Геометрія

(1 гр.) 28

Алгебра

(1 гр.) 28

   

Пятниця

клас 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок
5-А Фізкуль-тура Україн-ська мова 19 Матема-тика

28

 

Природо-знавство 3

 

Економіка (к) 33  
5-Б Природо-знавство 3 Фізкуль-тура Матема-тика

20

 

Німець-ка мова 34, 23 Основи здоровя 6 Образо-творче мистецтво 29
6-А Україн-ська література 19 Біологія 3 Історія 2 Основи здоровя 6 Фізкуль-тура Основи християн-ської етики 19  
6-Б Географія 16 Німецька мова 29,33 Фізкуль-тура Історія 1 Україн-ська літерату-ра  24 Англій-ська мова

24,4

Україн-ська мова 5
6-В Основи здоровя 6 Географія 16 Англій-ська мова

24

Україн-ська літерату-ра 21 Фізкуль-тура Економі-ка (к) 33  
7-А Хімія 30 Основи здоровя 6 Фізкуль-тура Мисте-цтво 29 Алгебра 20 Біологія (к) 3 Економіка (к) 33  
7-Б Німецька мова 24 Англій-ська мова

24

Англій-ська мова

24

Українська мова 12 Хімія 30

Українська мова 12

Інформа-тика 14 Основи христи-янської етики 19  
І-М Алгебра

32

 

Англій-ська мова

31

Інформатика 14

Історія України 1 Геогра-фія 16 Геомет-рія 32 Фізкуль-тура Англій-ська мова (к) 31

Історія України 1

 
І-Б Алгебра 20 Фізика 15 Хімія 30 Хімія 30 Інформатика 14 Фізкуль-тура Україн-ська література 12 Географія 16
І-Ф Україн-ська мова 29 Алгебра

        32

 

Алгебра

32

 

Зарубіж-на література 33 Геогра-фія 16 Історія України 1 Україн-ська мова (к)

5

ІІ-М Україн-ська мова 12 Україн-ська мова 12 Біологія 34 Фізкуль-тура Зарубіж-на літе-ра тура 17 Геогра-фія 16

Історія України 1

Геомет-рія

(1 гр.)

20

 
9 Алгебра

         5

 

Алгебра

5

 

Зарубіжна літера -тура 33 Фізкуль-тура Всесвіт-ня історія 2 Історія України 2

Геогра-фія 16

 

 

Інфор-матика 14
 

10

Інформатика 14

Хімія 33

Хімія 30 Англій-ська мова

31

Алгебра

32

Захист Вітчизни 21, 3 Громадянська освіта 5

 

Фізкультура  
ІІІ-М

 

 

Україн-ська література21 Україн-ська література

21

Захист Вітчизни 21, 6 Алгебра

28

 

Алгебра

28

 

Зарубіжна літерату-ра 17 Біологія34  
ІІІ-Б

 

 

Всесвітня історія 1 Громадян-ська освіта 1 Алгебра

12

 

Алгебра

15/17

 

Біологія

34

Біологія34 Історія України 1

Мисте-цтво 17

 
11

 

Фізика 15 Фізика 17 Геометрія 5

Алгебра 5

Україн-ська мова 5 Історія України 5

Людина і світ 5

Україн-ська літера-тура 12 Астрономія 15  
Німецька мова 23
IV-М Алгебра 28 Алгебра 28 Фізика 15 Художня культура 17

Астроно-мія 15

Людина і світ 1

Історія України 1

Фізика

15

   
Біологія 34 Біологія 34

Розклад уроків учнів 1-4-х класів у ІІ-семестрі 2018-2019 навчального року

Клас Понеділок Вівторок
1-А 1. Всесвіт

2. Українська мова

3. Українська мова

4. Математика

5. Фізкультура

1. Українська мова

2. Українська мова

3. Фізкультура

4. Англійська мова

5. Математика

1-Б 1. Я досліджую світ

2. Математика

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Українська мова

1. Я досліджую світ

2. Українська мова

3. Математика

4. Фізкультура

2-А 1. Основи здоров’я

2. Англійська мова

3. Математика

4. Музичне мистецтво

5. Риторика (курс)

1. Літературне читання

2. Фізкультура

3. Інформатика

4. Математика

5. Українська  мова

2-Б 1. Англійська мова

2. Математика

3. Музичне мистецтво

4. Літературне читання /Українська мова

5. Природознавство

1. Фізкультура

2. Літературне читання

3. Математика

4. Українська мова

5. Трудове навчання

3-А 1. Я у світі

2. Математика

3. Інформатика

4. Літературне читання

5. Фізкультура

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Математика

5. Природознавство

3-Б 1. Фізкультура

2. Математика

3. Українська мова

4. Літературне читання

5. Англійська мова

1. Я у світі

2. Математика

3. Природознавство

4. Інформатика

5. Літературне читання

6. Риторика (курс)

4-А 1. Математика

2. Фізкультура

3. Літературне читання

4. Природознавство

5. Риторика (курс)

1. Літературне читання

2. Математика

3. Англійська мова

4. Українська мова

5. Основи здоров’я

6. Фізкультура

4-Б 1. Природознавство

2. Англійська мова

3. Фізкультура

4. Українська мова

5. Літературне читання

1. Природознавство

2. Англійська мова

3. Музичне мистецтво

4. Математика

5. Я у світі

4-В 1. Математика

2. Літературне читання

3. Природознавство

4. Англійська мова

5. Логіка (курс)

1. Літературне читання

2. Математика

3. Українська мова

4. Музичне мистецтво

5. Фізкультура

6. Риторика (курс)

Клас Середа Четвер
1-А 1. Українська мова

2. Українська мова

3. Математика

4. Всесвіт

5. Образотворче мистецтво / Handmade

1. Математика

2. Українська мова

3. Музичне мистецтво

4. Фізкультура

1-Б 1. Я досліджую світ

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Фізкультура

1. Я досліджую світ

2. Фізкультура

3. Мистецтво

4. Мистецтво

5. Я досліджую світ

2-А 1. Фізкультура

2. Природознавство

3. Літературне читання

4. Українська мова

5. Математика

1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Образотворче мистецтво

4. Природознавство

5. Фізкультура

2-Б 1. Англійська мова

2. Фізкультура

3. Математика

4. Основи здоров’я

5. Образотворче мистецтво

1. Фізкультура

2. Українська мова

3. Літературне читання

4. Інформатика

5. Логіка (курс)

3-А 1. Математика

2. Англійська мова

3. Літературне читання

4. Українська мова

5. Логіка

6. Фізкультура

1. Математика

2. Природознавство

3. Музичне мистецтво

4. Англійська мова

5. Трудове навчання

3-Б 1. Українська мова

2. Математика

3. Англійська мова

4. Літературне читання

5. Логіка

1. Математика

2. Природознавство

3. Фізкультура

4. Образотворче мистецтво

5. Трудове навчання

4-А 1. Математика

2. Українська мова

3. Природознавство

4. Трудове навчання

5. Образотворче мистецтво

1. Українська мова

2. Літературне читання

3. Я у світі

4. Музичне мистецтво

5. Логіка (курс)

4-Б 1. Математика

2. Англійська мова

3. Українська мова

4. Літературне читання

5. Фізкультура

1. Математика

2. Літературне читання

3. Інформатика

4. Трудове навчання

5. Образотворче мистецтво

4-В 1. Математика

2. Літературне читання

3. Основи здоров’я

4. Інформатика

5. Фізкультура

1. Математика

2. Українська мова

3. Я у світі

4. Образотворче мистецтво

5. Трудове навчання

 

 

Клас Пятниця
1-А 1. Англійська мова

2. Математика

3. Всесвіт

4. Театральне мистецтво

1-Б 1. Я досліджую світ

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Математика

5. Я досліджую світ

2-А 1. Літературне читання

2. Математика

3. Трудове навчання

4. Англійська мова

5. Логіка (курс)

2-Б 1. Математика

2. Літературне читання

3. Українська мова

4. Природознавство

5. Англійська мова

3-А 1. Літературне читання

2. Українська мова

3. Образотворче мистецтво

4. Фізкультура

5. Основи здоров’я

3-Б 1. Українська мова

2. Фізкультура

3. Музичне мистецтво

4. Літературне читання

5. Основи здоров’я

4-А 1. Математика

2. Англійська мова

3. Літературне читання

4. Інформатика

5. Фізкультура

4-Б 1. Математика

2. Українська мова

3. Літературне читання

4. Англійська мова

5. Основи здоров’я

6. Фізкультура

4-В 1. Фізкультура

2. Українська мова

3. Англійська мова

4. Літературне читання

5. Природознавство

 


Розклад 2017-2018 н.р.

Завантажити розклад уроків