Освітній процесс у 2019-2020  навчальному році

Станом на 01.09.2019 у НВК «Лідер» навчалося 714 учнів, 27 класів; станом на 24.12.2019 – 700 учнів.

Учні 1-А, 1-В, 2-А класів навчаються за освітньою  програмою «На крилах успіху».

Учні 1-Б, 2-Б класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти.

У закладі з метою пропедевтичного навчання у 5-7-х класах виділені додаткові години на вивчення  математики та української мови. З метою поглиблення знань з історії України, математики, англійської мови введено години курсів за вибором та факультативів.

У 2019-2020 навчальному році у НВК «Лідер» працюють:

  •  класи з поглибленим вивченням англійської мови (4-А, 5-Б, 6-Б, 7-Б класи, І-Ф курс); з поглибленим вивченням математики (ІІ-М курс), з поглибленим вивченням української мови (ІІ-Ф курс), з поглибленим вивченням біології та хімії (ІІ-Б курс), з поглибленим вивченням біології (І-Б курс);
  • профільні класи (математичного профілю – ІІІ-М, ІV –М курси;
  • історичного профілю – ІІІ-С курс, 11 клас); біолого-хімічного профілю (ІV — Б курс).

У 2019-2020 навчальному році учні НВК «Лідер» посіли 26 призових місць у  міських предметних олімпіадах
з них 9 – І-місця, 5 – ІІ місць.

За підсумками І-семестру 2019-2020 н.р.

  • 42 учні одержали високий рівень навчальних досягнень;
  • 211 учнів одержали достатній рівень навчальних досягнень;
  • 307 учнів одержали середній рівень навчальних досягнень;
  • середній бал по школі становить – 8,5;
  • якість знань – 44%

Мережа класів навчально-виховного комплексу
«Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» станом на 31.05.2018

№ з/п Клас/курс Кількість учнів
1 1-А 27
2 1-Б 24
3 2-А 32
4 2-Б 26
5 3-А 28
6 3-Б 27
7 3-В 22
8 4-А 30
9 4-Б 30
1-4 кл. 246
10 5-А 21
11 5-Б 28
12 5-В 18
13 6-А 32
14 6-Б 25
15 7-А 26
16 7-Б 29
17 8 27
18 І-М 29
19 9-А 24
20 9-Б 17
21 ІІ-Б 15
22 ІІ-М 26
по 8-9 317
23 10 27
24 ІІІ-М 19
25 11 30
26 IV-Б 17
27 IV-М 24
по 10-11 117
усього по НВК «Лідер» 680

Мережа учнів та класів Смілянського навчально-виховного комплексу
«Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» станом на 01.01.2018

№ з/п Клас Мова навчання Кількість дітей Дівчат Хлопців
1 1-А укр. 27 17 10
2 1-Б укр. 24 11 13
Разом 51 28 23
3 2-А укр. 31 18 13
4 2-Б укр. 27 14 13
Разом 58 32 26
5 3-А укр. 28 15 13
6 3-Б укр. 27 17 10
7 3-В укр. 23 8 15
Разом 78 40 38
8 4-А укр. 30 15 15
9 4-Б укр. 29 17 12
Разом 59 32 27
1-4 кл. 246 132 114
10 5-А укр. 21 14 7
11 5-Б укр. 28 16 12
12 5-В укр. 16 7 9
Разом 65 37 28
13 6-А укр. 32 19 13
14 6-Б укр. 25 12 13
Разом 57 31 26
15 7-А укр. 25 15 10
16 7-Б укр. 29 15 14
Разом 54 30 24
17 8 укр. 29 18 11
18 І-М укр. 26 20 6
Разом 55 38 17
19 9-А укр. 24 13 11
20 9-Б укр. 17 8 9
21 ІІ-М укр. 26 10 16
22 ІІ-Б укр. 15 12 3
Разом 82 43 39
5-9 кл. 313 179 134
23 10 укр. 27 12 15
24 ІІІ-М укр. 21 8 13
Разом 48 20 28
25 11 укр. 30 18 12
26 IV-М укр. 24 10 14
27 IV-Б укр. 16 12 4
Разом 70 40 30
10-11 кл. 118 60 58
Всього 677 371 306